Vanaf volgend jaar is de Esdoorn misschien wel jóuw school! Als jij van de basisschool een TL-advies krijgt, dan kun je bij ons op de mavo terecht. Een andere naam voor de mavo is theoretische leerweg. Op de mavo krijg je algemeen vormende theorievakken. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen praktische vakken krijgt. Met E-skills ben je juist heel erg bezig met (praktische) vaardigheden. Na de mavo kun je verder leren op het mbo of doorstromen naar de havo.

Klas 1 en 2

In klas 1 en 2 krijg je veel verschillende lessen en daarnaast volg je E-Skills. Hieronder vind je alle vakken die je volgt. Aan het einde van klas 2 kies je een vakkenpakket, waardoor je in klas 3 sommige vakken niet meer hebt.

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • wiskunde
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • nask (natuur- en scheikunde)
 • LO (lichamelijke opvoeding)
 • bevo (beeldende vorming)
 • digit (digitale vaardigheden)
 • GLV (godsdienst en levensbeschouwelijke vorming)
 • E-Skills