Volgend schooljaar is de Esdoorn misschien wel jóuw school! Als jij van de basisschool een TL-advies krijgt, dan kun je bij ons op de Esdoorn terecht!

Bij Esdoorn krijg je algemeen vormende theorievakken. Dat betekent natuurlijk niet dat je geen praktische vakken krijgt. Met E-skills ben je juist heel erg bezig met (praktische) vaardigheden. Na de Theoretische Leerweg kun je verder leren op het mbo of doorstromen naar de havo.

Klas 1 en 2

In klas 1 en 2 krijg je veel verschillende lessen en daarnaast volg je E-Skills. Hieronder vind je alle vakken die je volgt. Aan het einde van klas 2 kies je een vakkenpakket, waardoor je in klas 3 sommige vakken niet meer hebt.

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • wiskunde
 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • biologie
 • nask (natuur- en scheikunde)
 • LO (lichamelijke opvoeding)
 • bevo (beeldende vorming)
 • digit (digitale vaardigheden)
 • GLV (godsdienst en levensbeschouwelijke vorming)
 • E-Skills