ALGEMENE DOCUMENTEN
Schoolgids Esdoorn
Schoolpocket
Schoolplan
Gezonde school
Schoolondersteuningsprofiel↗


REGELINGEN EN PROTOCOLLEN
Informatieverschaffing ouders
Social Mediaprotocol
Pestprotocol↗
Rouwprotocol↗
Leerlingenstatuut↗
Privacyreglement↗
Klachtenregeling↗
Schoolveiligheidsbeleid↗
Sponsorbeleid↗
Samenstelling en Werkwijze TLC Esdoorn
Toelatingsbeleid CVO-nwf 2022↗
Samenwerkingsverband↗


OVERGANGSNORMEN
Overgangsnormen Esdoorn leerjaar 1 2022-2023↗
Overgangsnormen Esdoorn leerjaar 2 2022-2023↗
Overgangsnormen Esdoorn leerjaar 3 2022-2023


PROGRAMMA’S VAN TOETSING, EXAMENREGLEMENT EN TOETSPROTOCOL
Pta mavo 3 2023-2024
Pta mavo 4 2023-2024
Examenreglement 2023-2024
Visie op toetsing en toetsprotocol 2023-2024


OVERIG
Strategisch Plan ↗
Organogram ↗
Aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties


Handleidingen
– Leerjaar 1 – Laptopinstallatie
– Leerjaar 4 – Laptopinstallatie